วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
18 คน
เดือนนี้ :
18 คน
เดือนที่แล้ว :
351 คน
ปีนี้ :
3,789 คน
ปีที่แล้ว :
3,414 คน
ทั้งหมด :
24,664 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.227.97.219
10 กุมภาพันธ์ 2557
QRCODE : WWW.SAORAIMAI.GO.TH
คำร้องทั่วไป
 
เขียนที่ :
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
ตำบลทุ่ไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
   
 
เรื่อง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
         ตามที่ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ** อายุ ปี **อยู่บ้านเลขที่ ** ถนน หมู่ที่ ** ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ ** อีเมล์
   
   
ขอยื่นคำร้องเรื่อง **
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 
เอกสารประกอบ1: **:
เอกสารประกอบ2: **:
เอกสารประกอบ3: :
อื่นๆ :
อื่นๆ:
 
รหัสส่งข้อมูล :