ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสิบสองหุ้น ม.3 ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
08 พ.ค. 2558
482 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีพเสริมเหล็กถนนสิบสองหุ้น ม.3 ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 พ.ค. 2558
483 ประชาสัมธ์จ้างเหมาโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กถนนหนองมะเขือ ม.4 ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 พ.ค. 2558
484 ประชาสัมธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองมะเขือ ม. 4 ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 พ.ค. 2558
485 ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่ ม.7 ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 พ.ค. 2558
486 ประชาสัมพันธ์การเปิเเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่ ม.7 ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 พ.ค. 2558
487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 ม.ค. 2558
488 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ม.ค. 2558
489 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่ ม.7 ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
12 ม.ค. 2558
490 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53