ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปรมาณ 2561 (สารเคมีพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 มี.ค. 2561
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 มี.ค. 2561
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ซอย ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 มี.ค. 2561
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 มี.ค. 2561
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ 913 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 มี.ค. 2561
316 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 ซอย ม.4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 มี.ค. 2561
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 มี.ค. 2561
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 มี.ค. 2561
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 ก.พ. 2561
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53