ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาบ้านวังไทร หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ส.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา (ทางลาด) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ส.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่บรรจง หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ส.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ก.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ก.ค. 2564
6 ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล เลียบคลองชลประทาน ๓๐ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ก.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา(ทางลาด) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 ก.ค. 2564
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล เลียบคลองชลประทาน ๓๐ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ใหม่ โดยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลฯ พระบรมฉายาลักษณ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรฯ กว้าง 300 ซม. ยาว 500 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86