ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 384 ปข. โดยทำการเปลี่ยนอะไหล่พร้อมค่าแรง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ธ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมตรา อบต.ไร่ใหม่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลฯ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 180 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลฯ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ขนาดกว้าง 300 ซม. ยาว 500 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97