ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะพี้ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อปลา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ย. 2564
5 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลูกรังซอยคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๕ ต.ไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2564
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปข.1053 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 227.200) – บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง 8+914 หมู่ที่ 3,7 ตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง "(นางสาววนิดา ตันเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่" จำนวน 2 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง หัวหน้าสถานศึกษา) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0004 โดยทำการเปลี่ยนอะไหล่พร้อมค่าแรง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91