ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองจิก-ชุมนุมกระดาน หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-didding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ม.ค. 2563
2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าป้อง-ศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-didding) โดยวิธีเฉพาะเจ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ม.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ม.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองจิก-ชุมนุมกระดาน หมู่ ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ม.ค. 2563
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าป้อง-ศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์นอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ม.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุข วัยใส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ม.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุข วัยใส ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ม.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ม.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุข วัยใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 300x120 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52