ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 พ.ย. 2563
82 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 พ.ย. 2563
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 พ.ย. 2563
84 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ต.ค. 2563
85 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 ต.ค. 2563
86 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 ต.ค. 2563
87 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ต.ค. 2563
88 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ต.ค. 2563
89 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 ต.ค. 2563
90 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข้ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30