ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 ก.ย. 2564
82 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 36/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 ก.ย. 2564
83 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 ก.ย. 2564
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 ก.ย. 2564
85 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 34/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ก.ย. 2564
86 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ก.ย. 2564
87 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 33/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 ส.ค. 2564
88 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 32/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
18 ส.ค. 2564
89 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 31/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ส.ค. 2564
90 📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคูมือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39