ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ต.ค. 2564
72 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2564
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 ก.ย. 2564
74 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ก.ย. 2564
75 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ก.ย. 2564
76 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 ก.ย. 2564
77 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนเมษายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
14 ก.ย. 2564
78 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
14 ก.ย. 2564
79 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ก.ย. 2564
80 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกรกฏาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
14 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39