ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 44/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 พ.ย. 2564
62 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 พ.ย. 2564
63 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 พ.ย. 2564
64 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ต.ค. 2564
65 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 ต.ค. 2564
66 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 41/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 ต.ค. 2564
67 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
12 ต.ค. 2564
68 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ต.ค. 2564
69 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ต.ค. 2564
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม- ธันวานคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39