ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 7/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ก.พ. 2564
62 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 ก.พ. 2564
63 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 ก.พ. 2564
64 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ก.พ. 2564
65 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ก.พ. 2564
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ก.พ. 2564
67 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ม.ค. 2564
68 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 ม.ค. 2564
69 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ม.ค. 2564
70 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30