ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานผลการดำเนินการตามาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ธ.ค. 2564
52 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565) รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 ธ.ค. 2564
53 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 48/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 ธ.ค. 2564
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ธ.ค. 2564
55 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ธ.ค. 2564
56 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 47/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ธ.ค. 2564
57 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 46/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 พ.ย. 2564
58 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 45/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 พ.ย. 2564
59 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 พ.ย. 2564
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39