ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ก.พ. 2565
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ก.พ. 2565
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ก.พ. 2565
34 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ก.พ. 2565
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ก.พ. 2565
36 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.พ. 2565
37 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 5/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ก.พ. 2565
38 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 4/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 ม.ค. 2565
39 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
25 ม.ค. 2565
40 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39