ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 16/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 เม.ย. 2564
32 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 15/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 เม.ย. 2564
33 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 เม.ย. 2564
34 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 เม.ย. 2564
35 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 เม.ย. 2564
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 เม.ย. 2564
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 เม.ย. 2564
38 ประกาศ อบต.ไร่ใหม่ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 เม.ย. 2564
39 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 เม.ย. 2564
40 รายงานผลการดำเนินงานงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30