ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
04 พ.ค. 2561
362 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
19 เม.ย. 2561
363 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2561
188
18 เม.ย. 2561
364 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
200
04 เม.ย. 2561
365 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
03 เม.ย. 2561
366 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
04 มี.ค. 2561
367 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2561
183
08 ก.พ. 2561
368 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ก.พ. 2561
369 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
05 ก.พ. 2561
370 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
190
29 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40