ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 11/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 มี.ค. 2565
22 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 10/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 มี.ค. 2565
23 ประกาศเผยแพร่การเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 มี.ค. 2565
24 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 มี.ค. 2565
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องเรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมถาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 มี.ค. 2565
26 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 มี.ค. 2565
27 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 9/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มี.ค. 2565
28 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 8/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 ก.พ. 2565
29 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 7/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 ก.พ. 2565
30 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 6/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39