ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
18 เม.ย. 2562
282 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
18 เม.ย. 2562
283 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 (ครั้งที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
18 เม.ย. 2562
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
10 เม.ย. 2562
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 เม.ย. 2562
286 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 เม.ย. 2562
287 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
04 เม.ย. 2562
288 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
03 เม.ย. 2562
289 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสันติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 มี.ค. 2562
290 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุหินหาด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39