ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2561
103
18 เม.ย. 2561
262 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
112
04 เม.ย. 2561
263 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 เม.ย. 2561
264 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 มี.ค. 2561
265 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2561
101
08 ก.พ. 2561
266 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
08 ก.พ. 2561
267 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 ก.พ. 2561
268 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
105
29 ม.ค. 2561
269 ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
17 ม.ค. 2561
270 คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30