ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 ต.ค. 2562
262 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
08 ต.ค. 2562
263 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
07 ต.ค. 2562
264 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 ต.ค. 2562
265 รายงานผลการดำเนินโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
21 ก.ย. 2562
266 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
15 ก.ย. 2562
267 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 ก.ย. 2562
268 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
06 ส.ค. 2562
269 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
08 ก.ค. 2562
270 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
05 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39