ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
104
17 ส.ค. 2561
252 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561
108
10 ส.ค. 2561
253 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
112
10 ส.ค. 2561
254 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ส.ค. 2561
255 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
108
01 ส.ค. 2561
256 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ก.ค. 2561
257 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 มิ.ย. 2561
258 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 มิ.ย. 2561
259 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 พ.ค. 2561
260 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30