ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 มี.ค. 2563
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 มี.ค. 2563
243 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
26 มี.ค. 2563
244 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
25 มี.ค. 2563
245 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
23 มี.ค. 2563
246 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 มี.ค. 2563
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
20 มี.ค. 2563
248 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
19 มี.ค. 2563
249 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ไวรัสโคโรนา #COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
18 มี.ค. 2563
250 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
15 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40