ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ พื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุข วัยใส ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ม.ค. 2562
232 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ธ.ค. 2561
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
24 ธ.ค. 2561
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ธ.ค. 2561
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 พ.ย. 2561
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 พ.ย. 2561
237 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
29 พ.ย. 2561
238 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 พ.ย. 2561
239 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
13 พ.ย. 2561
240 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30