ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชามติ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ก.พ. 2562
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามระยะทางและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน อบต.ไร่ใหม่ หมายเลขทะเบียน กค 384 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ม.ค. 2562
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ม.ค. 2562
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 ม.ค. 2562
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถยนต์สำนักงาน อบต.ไร่ใหม่ หมายเลขทะเบียน บฉ 5710 ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 ม.ค. 2562
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องนายก อบต.ไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 ม.ค. 2562
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
17 ม.ค. 2562
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 ม.ค. 2562
219 รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
15 ม.ค. 2562
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30