ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 (ครั้งที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 เม.ย. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 เม.ย. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 เม.ย. 2562
194 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 เม.ย. 2562
195 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 เม.ย. 2562
196 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
03 เม.ย. 2562
197 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสันติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
07 มี.ค. 2562
198 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุหินหาด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 มี.ค. 2562
199 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองช่าง อบต.ไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 มี.ค. 2562
200 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงพร้อมโครงไม้ (แยก ก่อน ทิ้ง ) ลดขยะมลพิษ จำนวน 1 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เลิกใช้โฟม ลดใช้พลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30