ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
188
05 ต.ค. 2563
182 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 ต.ค. 2563
183 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 ต.ค. 2563
184 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่1-2) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ต.ค. 2563
185 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 ก.ย. 2563
186 ประกาศเรือง เผยแพร่การเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 ก.ย. 2563
187 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
29 ก.ย. 2563
188 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
25 ก.ย. 2563
189 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
17 ก.ย. 2563
190 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
15 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39