ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 พ.ย. 2563
172 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 พ.ย. 2563
173 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 ต.ค. 2563
174 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
29 ต.ค. 2563
175 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
29 ต.ค. 2563
176 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
14 ต.ค. 2563
177 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ต.ค. 2563
178 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
09 ต.ค. 2563
179 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข้ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ต.ค. 2563
180 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39