ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ต.ค. 2562
172 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ต.ค. 2562
173 รายงานผลการดำเนินโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
21 ก.ย. 2562
174 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 ก.ย. 2562
175 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ก.ย. 2562
176 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 ส.ค. 2562
177 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ก.ค. 2562
178 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 ก.ค. 2562
179 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 มิ.ย. 2562
180 ประชาสัมพันธ์แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30