ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
07 พ.ย. 2562
162 ประกาศเรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 พ.ย. 2562
163 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 5 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 พ.ย. 2562
164 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
21 ต.ค. 2562
165 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 7 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 ต.ค. 2562
166 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 ต.ค. 2562
167 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
11 ต.ค. 2562
168 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ต.ค. 2562
169 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 ต.ค. 2562
170 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30