ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 ม.ค. 2564
162 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 ม.ค. 2564
163 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ธ.ค. 2563
164 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 ธ.ค. 2563
165 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
25 พ.ย. 2563
166 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 พ.ย. 2563
167 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
18 พ.ย. 2563
168 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
11 พ.ย. 2563
169 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนตุลาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
05 พ.ย. 2563
170 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39