ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 ม.ค. 2564
152 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 ม.ค. 2564
153 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ม.ค. 2564
154 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
18 ม.ค. 2564
155 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 ม.ค. 2564
156 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 ม.ค. 2564
157 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ม.ค. 2564
158 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ม.ค. 2564
159 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ม.ค. 2564
160 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39