ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
18 ก.พ. 2564
142 คู่มือปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
18 ก.พ. 2564
143 คู่มือการให้บริการงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 ก.พ. 2564
144 คู่มือการให้บริการงานผุ้สูงอายุ คนพิการ และผุ้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 ก.พ. 2564
145 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 7/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
18 ก.พ. 2564
146 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
17 ก.พ. 2564
147 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 ก.พ. 2564
148 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 ก.พ. 2564
149 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 ก.พ. 2564
150 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39