ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 มี.ค. 2564
132 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 มี.ค. 2564
133 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 มี.ค. 2564
134 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 10/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 มี.ค. 2564
135 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 มี.ค. 2564
136 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 มี.ค. 2564
137 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานของผู้บริหาร ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
25 ก.พ. 2564
138 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
23 ก.พ. 2564
139 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
23 ก.พ. 2564
140 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39