ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 เม.ย. 2564
122 ประกาศ อบต.ไร่ใหม่ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
137
08 เม.ย. 2564
123 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 เม.ย. 2564
124 รายงานผลการดำเนินงานงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 เม.ย. 2564
125 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 เม.ย. 2564
126 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 14/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 เม.ย. 2564
127 รายงานผลการจัดซื้อเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 เม.ย. 2564
128 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 30/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 มี.ค. 2564
129 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 12/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 มี.ค. 2564
130 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39