ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แนะนำการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 พ.ค. 2564
112 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 พ.ค. 2564
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษยน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 พ.ค. 2564
114 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 เม.ย. 2564
115 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 16/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 เม.ย. 2564
116 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 15/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 เม.ย. 2564
117 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
08 เม.ย. 2564
118 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 เม.ย. 2564
119 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 เม.ย. 2564
120 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39