ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ม.ค. 2561
102 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ม.ค. 2561
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 ม.ค. 2561
104 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ธ.ค. 2560
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ธ.ค. 2560
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ( หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 พ.ย. 2560
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 พ.ย. 2560
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 พ.ย. 2560
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่ยแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 พ.ย. 2560
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14