ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้ไม้กฤษณา และไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
0
23 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 มิ.ย. 2565
3 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 23/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
17 มิ.ย. 2565
4 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 22/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
14 มิ.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 มิ.ย. 2565
6 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 21/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
02 มิ.ย. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 พ.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 พ.ค. 2565
9 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 20/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
27 พ.ค. 2565
10 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 19/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40