ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ม.ค. 2565
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ม.ค. 2565
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ม.ค. 2565
4 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ม.ค. 2565
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ม.ค. 2565
6 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 48/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ธ.ค. 2564
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ธ.ค. 2564
8 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 47/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ธ.ค. 2564
9 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 46/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 พ.ย. 2564
10 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 45/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33