ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทำเเบบประเมิน วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 มิ.ย. 2563
2 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 มิ.ย. 2563
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนพฤษาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 มิ.ย. 2563
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 พ.ค. 2563
5 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 พ.ค. 2563
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 พ.ค. 2563
7 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4676/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2563
8 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4677/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 พ.ค. 2563
9 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 พ.ค. 2563
10 มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17