ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนเมษายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ก.ย. 2564
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ก.ย. 2564
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ก.ย. 2564
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกรกฏาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ก.ย. 2564
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ก.ย. 2564
6 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 36/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ก.ย. 2564
7 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.ย. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ก.ย. 2564
9 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 34/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ก.ย. 2564
10 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 33/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30