ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม- ธันวานคม 2564)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน