ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปข.1053 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 227.200) – บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง 8+914 หมู่ที่ 3,7 ตำบลไร่ใหม่
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน