ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา(ทางลาด) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน